Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Rusza budowa instalacji OZE. Są umowy z wykonawcami projektu
29 sierpnia 2023, 14:30

Rusza budowa instalacji OZE. Są umowy z wykonawcami projektu

Gmina Rędziny podpisała umowy z wykonawcami w projekcie „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów”. Wartość projektu to ponad 8,2 mln zł.

Projekt, którego liderem jest gmina Rędziny, został zaplanowany do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakłada zaprojektowanie i wybudowanie 300 szt. instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w gminach Rędziny i Mstów, w tym: 275 szt. instalacji fotowoltaicznych (102 szt. gm. Rędziny, 173 szt. gm. Mstów) oraz 25 szt. pomp ciepła (gm. Rędziny).

Projekt przyczyni się do wzrostu wykorzystania energii z OZE, ograniczenia niskiej emisji, w tym zmniejszenia zanieczyszczeń CO2 i pyłu PM10, a w konsekwencji do poprawy stanu powietrza.

Realizacja inwestycji w partnerstwie będzie miała wpływ na osiągnięcie efektu synergii ze względu na uzyskanie znacznego rozmiaru redukcji zanieczyszczeń, jak również poprawy stanu środowiska naturalnego na większym obszarze woj. śląskiego.

Umowy z wykonawcami – po nowym postępowaniu przetargowym – zostały podpisane. Zadanie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych zrealizuje Eco-Team Sp. z o.o. z Częstochowy, a budowę  pomp ciepła będzie realizowała firma INERGIS S.A., także z Częstochowy.

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Rędziny: rozpoczyna się audyt dotyczący budowy pomp ciepła!

IMG 9431

Podpisanie umowy z firmą INERGIS S.A.

INERGIS pompy ciepła przy montażu (2)

Wartość projektu to ponad 8,2 mln zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU dla działania: 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU).

 

logo


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn