Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Awans zawodowy nauczyciela
31 sierpnia 2022, 13:05

Awans zawodowy nauczyciela

Edukacja

31 sierpnia 2022 r. wójt gminy Rędziny Paweł Militowski wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Rędziny.

Proces podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, składający się z czterech stopni awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany), został wprowadzony w 2000 r.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela osiągnięcie kolejnego stopnia awansu zawodowego wymaga odbycia określonego w ustawie stażu (9 miesięcy w przypadku kandydata do stopnia nauczyciela kontraktowego, 2 lata i 9 miesięcy – mianowanego i dyplomowanego), zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz uzyskanie sankcji właściwego organu na podstawie egzaminu, przeprowadzonej rozmowy lub analizy dorobku zawodowego. Stopień awansu zawodowego nadaje się w drodze decyzji administracyjnej.

31 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Rędziny odbyła się uroczystość ślubowania oraz wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Pan Dominik Glica ze Szkoły Podstawowej w Koninie otrzymał awans. Wójt gminy Paweł Militowski pogratulował nauczycielowi osiągnięcia kolejnego szczebla rozwoju w pracy zawodowej oraz życzył dalszych sukcesów na tym polu.

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn