Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Absolutorium i wotum zaufania z wykonania budżetu za 2021 r. dla wójta Pawła Militowskiego
30 czerwca 2022, 16:07

Absolutorium i wotum zaufania z wykonania budżetu za 2021 r. dla wójta Pawła Militowskiego

29 czerwca 2022 r. (w środę) odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku. L Sesja Rady Gminy odbyła się w trybie stacjonarnym po długiej przerwie w Centrum Usług Społecznościowych. W sesji wzięło udział 14 radnych, nieobecny był tylko jeden radny.

Radni dyskutowali nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu, rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej były pozytywne, następnie radni przeszli do przegłosowania uchwał budżetowych. Głosowanie zakończyło się stosunkiem głosów 13 do 1 – przeciwna była radna Lidia Warwasińska.

Jednym z punktów sesji było rozpatrzenie i zatwierdzenie Raportu o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok, zanim radni przeszli do debaty nad Raportem wójt zaprosił Radnych Gminy Rędziny na dwudziestominutową, filmową prezentację treści zawartych w wersji papierowej, następnie radni przeszli do debaty. Raport podobał się zdecydowanej większości radnych. Po raporcie odbyło się podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania, w głosowaniu bezwzględną większością głosów w stosunku 13 do 1 udzielono Wójtowi Gminy Rędziny wotum, podobnie sprawa wyglądała z przyznaniem absolutorium z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2021 rok. Głosowanie poprzedziły pozytywne opinie odpowiednich Komisji Rady Gminy.  Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny Agnieszka Bajor pogratulowała wójtowi przyznanego absolutorium. Po tej części sesji oraz krótkiej przerwie radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny; trzy uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu; uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika ZGMiK, ta została podjęta w stosunku głosów 12 do 2 – przeciwne były dwie radne, pani Halina Majewska oraz pani Lidia Warwasińska; dwie ostatnie uchwały dotyczyły sprawozdań za 2021 rok z działalności GOPS oraz Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata 2021-2027.

Na zakończenie sesji wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski wyszedł na środek sali, by podziękować:

Z tego miejsca, żeby podkreślić ważność tej sesji chciałem państwo bardzo podziękować. Dzisiejsza sesja jest sesją wyjątkową, pokazuje w którą stronę gmina zmierza, jej rozwój, jak wiele rzeczy jest robionych, jak wiele trudu jest włożonego w to, by gmina mogła dalej prężnie się rozwijać. Cieszę się, że dostrzegacie to, głosując za wotum
i za absolutorium dla mojej osoby. Bardzo Wam dziękuję. Jest to dla mnie wyróżnienie i mobilizacja do dalszej walki o środki finansowe dla gminy służące do realizacji zadań, które przysłużą się naszym mieszkańcom. Jest to też wyróżnienie dla wszystkich pracowników, oni dokładają do tego swoją cegiełkę i widzą, że państwo to doceniają, za co serdecznie Wam dziękuję.
– mówił wójt Gminy Rędziny w swoim końcowym wystąpieniu.

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn